Zakres obsługi

Zakres obsługi świadczeń Kancelarii

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postaci porad prawnych, sporządzania umów oraz reprezentacji przed sądami oraz organami administracji.

Świadczymy usługi zarówno dla klientów indywidulanych jak i dla firm z możliwością nawiązania stałej współpracy.

Wynagrodzenie za świadczoną pomoc jest indywidulanie uzgadniane z Klientem.

Istnieje możliwość uzyskania wstępnej informacji o wysokości opłaty za poradę po przedstawieniu problemu drogą mailową.